Courses held in the academic year 2014/2015

 

Courses held in Polish   

 

Course

Lecturer (W) 

Person responsible for the course (O)

Studies level Supplementary information
Materiały dla energetyki i lotnictwa

Prof. dr hab. inż.

Aleksandra Czyrska-Filemonowicz

Stationary,

Bachelor level

 Faculty: IMiIP

 Field:

Materials Science

 Semester: 7

Analityczna mikroskopia elektronowa

Prof. dr hab. inż.

Aleksandra Czyrska-Filemonowicz

Stationary,

Master level

Faculty: IMiIP  

Field:

Materials Science 

 Semester: 1

Nieniszczące metody badań połączeń spajanych

Dr hab. inż.

Adam Kruk

Stationary,

Master level

Faculty: IMiIP 

Field:

 Metallurgy

Własności mechaniczne materiałów

Dr hab. inż.

Adam Kruk

Stationary,

Bachelor level

Faculty: IMiIP

Field

Education in Technology  and  Computer Science

Wytrzymałość materiałów

Dr hab. inż.

Adam Kruk

Stationary,

Bachelor level

Faculty: IMiIP

Field

Education in Technology  and  Computer Science

 Semester: 3

Własności materiałów inżynierskich
Dr inż.

Grzegorz Michta

Stationary,

Master level

Faculty IMiIP

Field:

Materials Science

Własności materiałów inżynierskich

Dr inż.

Grzegorz Michta

Stationary,

Master level

Faculty: IMiIP

Field

 Metallurgy

Materiałoznawstwo

Dr inż.

Grzegorz Michta

Post-graduate studies

Faculty: IMiR
Mikroskopia i analiza struktury

Dr hab. inż.

Kazimierz Kowalski (W/O)

Dr inż.

Bogdan Rutkowski(W)

Stationary,

Bachelor level

Faculty of Foundry  Engineering

Field

Virtotechnology

 Semester: 3

Mikroskopia elektronowa w inżynierii biomedycznej

Prof. dr hab. inż.

Stanisław Dymek

(W/O)

Dr inż.

Bogdan Rutkowski(W)

Stationary,

Master level

Faculty: EAIiIB 

Field:

 Biomedical Engineering

 Semester: 1

Własności materiałów inżynierskich

Dr inż.

Grzegorz Michta

Stationary,

Master level

Faculty: IMiIP

Field

 Materials Science

Własności materiałów inżynierskich

Dr inż.

Grzegorz Michta

Stationary,

Master level

Faculty: IMiIP

Field

 Metallurgy

Mikroskopia elektronowa

Dr inż. Bogdan Rutkowski (W)

Prof. dr hab. inż.

Aleksandra Czyrska-Filemonowicz (O)

Stationary,

Master level

Faculty: IMiIP  

Field:

Metallurgy

 Semester: 1

Biomateriały

Dr inż. Urszula Stachewicz (W)

Prof. dr hab. inż.

Aleksandra Czyrska-Filemonowicz (O)

Stationary,

Bachelor level

Faculty: IMiIP

Field

Metallurgy   

 Semester: 6

        

 

Extramural

 

   
Nieniszczące metody badań połączeń spajanych

Dr hab. inż.

Adam Kruk

Extramural,

Master level

FacultyIMiIP   

Field

Metallurgy

Własności materiałów inżynierskich
Dr inż.

Grzegorz Michta

Extramural,

Master level

Faculty IMiIP

Field:

Metallurgy

Mikroskopia elektronowa

Dr inż. Bogdan Rutkowski (W)

Prof. dr hab. inż.

Aleksandra Czyrska-Filemonowicz (O)

Extramural,

Master level

Faculty: IMiIP  

Field:

Materials Science   

Materiały dla energetyki i lotnictwa

Dr inż.

Grzegorz Cempura(W)

Prof. dr hab. inż.

Aleksandra Czyrska-Filemonowicz (O)

Extramural,

Bachelor level

 Faculty: IMiIP

 Field:

Materials Science

 Semester: 1

       

 

 

Courses held in English

  

 

Course

Lecturer (W) 

Person responsible for the course (O)

Studies level Supplementary information
Materials for energy systems and aeronautics

Prof. dr hab. inż.

Aleksandra Czyrska-Filemonowicz

Stationary,

Master level

 Faculty: IMiIP 

 Field:

Materials Science

 Semester: 2

Materials for energy systems and aeronautics

Prof. dr hab. inż.

Aleksandra Czyrska-Filemonowicz

(W/O)

Dr Grzegorz Cempura(W)

    

Stationary studies

 The University Baseof  Courses  in English

 Semester: fall, spring

Electron microscopy and microanalysis

Prof. dr hab. inż.

Aleksandra Czyrska-Filemonowicz

(W/O)

Dr Bogdan Rutkowski(W)

Stationary studies

 The University Baseof  Courses  in English

 Semester: fall 2014

Electron microscopy and electron tomography

Prof. dr hab. inż.

Aleksandra Czyrska-Filemonowicz

(W/O)

Dr Bogdan Rutkowski(W)

Stationary studies

 The University Baseof  Courses  in English

 Semester: spring 2015  

Biomaterials and Medical Devices

Dr Urszula Stachewicz

Stationary studies

 The University Baseof  Courses  in English

 Semester: fall, spring

Advanced experimental methods

Prof. Dr.

Franco Rustichelli

University of Ancona

Stationary,

PhD level 

 Faculty: IMiIP

 Semester: 7

Advanced experimental methods in materials science and physics

Prof. Dr.

Franco Rustichelli

University of Ancona

Stationary studies

 The University Baseof  Courses  in  English

 Semester: spring