Thesis title

Habilitated

Publisher

Defence

Oddziaływanie helu na strukturę stopów niklu.


Influence of helium on the structure of nickel-base alloys.

Dr hab. inż. Aleksandra Czyrska-Filemonowicz

Wyd. Ossolineum,

Prace komisji Metalurgiczno-Odlewniczej Polskiej Akademii Nauk, Kraków,

Nr 37, 1989

1990

Bliźniaki przemiany w stalach niskowęglowych.


Transformation twins in high strength low alloyed steels.

Dr hab. inż. Wladyslaw Osuch

 

Wydawnictwa AGH, Seria Rozprawy i monografie,  Nr 218, Kraków, 2010

2011

Zmiany mikrostruktury podczas pełzania monokrystalicznych nadstopów niklu.


Microstructural changes during creep of single-crystalline nickel-base superalloys.

Dr hab. inż. Beata Dubiel

 

 

Wydawnictwa AGH, Seria Rozprawy i monografie,  Nr 235, Kraków , 2011

2012

Cykl publikacji:
Wpływ ochronnych warstw powierzchniowych na wybrane właściwości stopów tytanu.

Dr hab. inż. Tomasz Moskalewicz*

 

-

2012

Tomografia elektronowa i jej zastosowanie w obrazowaniu i metrologii mikrostruktury materiałów.


Electron tomography and its application in imaging and metrology of materials’ microstructure.

Dr hab. inż. Adam Kruk

 

 

Wydawnictwa AGH, Seria Rozprawy i monografie, Nr 264, Kraków , 2012

2013

Analiza wybranych własności nanowłókien polimerowych do zastosowań w nanotechnologii i inżynierii tkankowej. Dr hab. inż. Urszula Stachewicz - 2019