Nowoczesne wyposażenie laboratorium preparatyki umożliwia przygotowanie zgładów metalograficznych oraz preparatów do skaningowego i transmisyjnego mikroskopu elektronowego.

Laboratorium preparatyki dysponuje następującymi urządzeniami:

  1. Piła precyzyjna ISOMET 1000
  2. Półautomatyczna głowica do obróbki próbek LaboForce-1 (Struers)
  3. Półautomatyczna praska do inkludowania próbek LaboPress-1 (Struers)
  4. Szlifierko-polerki LaboPol-1 i LaboPol-4 (Struers)
  5. Ścieniarka elektrolityczna do próbek metalowych dla TEM, Tenupol (Struers)
  6. Ścieniarka elektrolityczna  TenuPol-5 (Struers)
  7. 2 urządzenia PIPS "Precision Ion Polishing Systems" (Gatan)
  8. Dimpler (Gatan)

 

<--wstecz