Rozdziały w podręcznikach:

 1. A. Blum, A. Kruk - "Wtrącenia niemetaliczne w blachach wieloletnio eksploatowanych konstrukcji mostowych", w: "Pęknięcia Lamelarne" Praca zbiorowa pod redakcją Artura Bluma i Tadeusza Niezgodzińskiego, Monograficzna seria wydawnicza Biblioteka Problemów Eksploatacji, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji –PIB, Radom 2007, Rozdział 2, s. 23-33
 2. A. Kruk, J. Pietrzyk - "Badania metalograficzne i wytrzymałościowe próbek stali pobranych z wyeksploatowanego mostu suwnicy skrzynkowej”, w:  "Pęknięcia Lamelarne", Praca zbiorowa pod redakcją Artura Bluma i Tadeusza Niezgodzińskiego, Monograficzna seria wydawnicza Biblioteka Problemów Eksploatacji, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji –PIB, Radom 2007, Rozdział 5, s. 95-105
 3. A. Kruk - "Zastosowanie analizy widmowej sygnałów ultradźwiękowych i sygnałów emisji akustycznej w badaniach nieniszczących blach konstrukcji mostowych",  w: "Pęknięcia Lamelarne", Praca zbiorowa pod redakcją Artura Bluma i Tadeusza Niezgodzińskiego, Monograficzna seria wydawnicza Biblioteka Problemów Eksploatacji, Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom 2007, Rozdział 5, s. 107-153

Artykuły w czasopismach z "listy filadelfijskiej":

 1. A. Czyrska-Filemonowicz, P.A. Buffat - "Phase analysis of multilayered, nanostructured Ti-base alloys by analytical electron microscopy", Materials Transactions 48 (2007) 899-902
 2. A. Zielińska-Lipiec, A. Czyrska-Filemonowicz - "Characterisation of micro- and nanoscale structure of new creep-resistant steels for advanced USC steam power plants", Materials Transactions 8 (2007) 931-935
 3. T. Moskalewicz, A. Czyrska-Filemonowicz, A.R. Boccaccini - "Microstructure of nanocrystaline TiO2 films produced by electrophoretic deposition on Ti-6Al-7Nb alloy", Surface and Coatings Technology 201 (2007) 7467-7471
 4. T. Moskalewicz, B. Schaffer, A. Manescu, F. Rustichelli, A. Czyrska-Filemonowicz – "Microstructure characterisation and stress analysis of the Ti-48Al-2Ag coating on the near-alpha titanium alloy", Surface and Coatings Technology 201 (2007) 7635-7640
 5. M. Feurerbacher, C. Thomas, J.P.A. Makongo, S. Hoffmann, W. Carrillo-Cabrera, R. Cardoso, Y. Grin, G. Kreiner, J.M. Joubert, T. Schenk, J. Gastaldi, H. Nguyen-Thi, N. Mangelinck-Noel, B. Billia, P. Donnadieu, A. Czyrska-Filemonowicz, A. Zielińska-Lipiec, B. Dubielet al - "The Samson phase, beta Mg2Al3, revisited", Zeitschrift f. Krystallographie, 222 (2007) 259-288, liczba współautorów – 35

 

Redakcja monografii:

 

 1. A. Czyrska-Filemonowicz, B. Dubiel: Redakcja Materiałów „Workshop on Advanced Sample Preparation Techniques for TEM”, Kraków, 24-29.06.2007, Wyd. Akapit, Kraków 2007, ISBN 978-83-89541-94-9, stron 178

 

Artykuły w czasopismach krajowych:

 1. G. Cempura, H.J. Penkalla, F. Schubert, A. Czyrska-Filemonowicz - "Microstructure and properties of 3rd generation γ-TiAl intermetallics for advanced gas turbines components", Inżynieria Materiałowa 3-4 (2007) 370-374
 2. A. Czyrska-Filemonowicz, B. Dubiel, M. Ziętara, A. Cetel - "Development of single crystal Ni-based superalloys for advanced aircraft turbine blades",  Inżynieria Materiałowa 3-4 (2007) 128-133
 3. B. Dubiel, T. Moskalewicz, W. Ratuszek, L. Swadzba, B. Mendala, A. Czyrska-Filemonowicz - "Microstructural investigations of aluminide coatings deposited on CMSX-4 single crystal Ni-base alloy", Inżynieria Materiałowa 3-4 (2007) 387-392
 4. T. Moskalewicz, B. Rutkowski, B. Wendler, F. Smeacetto, H.J. Penkalla, A. Czyrska-Filemonowicz - "Microstructure and properties of the protective Ti-Al-Si-Ag coatings on Timetal 834",  Inżynieria Materiałowa 3-4 (2007) 698-701
 5. F. Ciura, B. Dubiel, G. Michta, W. Osuch, A. Czyrska-Filemonowicz – "Optimisation of a microstructure and properties of Fe-30Ni alloy by thermomechanical treatment", Inżynieria Materiałowa 3-4 (2007) 377-380
 6. A. Kruk, W. Osuch, G. Michta, F. Ciura - "Własności mechaniczne stali niskowęglowych z manganem, krzemem i miedzią po izotermicznym wyżarzaniu w zakresie 400-700ºC", Hutnik 11 (2007) 601-607
 7. A. Zielińska-Lipiec, A. Czyrska-Filemonowicz - "Influence of long-term stresses on the microstructure of martensitic high chromium steels for advanced power engineering", Inżynieria Materiałowa 3-4 (2007) 499-502
 8. M. Kot, T. Moskalewicz, S. Zimowski, A. Czyrska-Filemonowicz,W. Rakowski - "Właściwości mikromechaniczne i tribologiczne stopów tytanu po azotowaniu i tlenoazotowaniu jarzeniowym", Tribologia 38 (2007) 261-271
 9. T. Moskalewicz, B. Wendler, A. Czyrska-Filemonowicz – “High temperature oxidation-resistant coatings sputter-deposited on Timetal 834”, Advances in Materials Science, 7(2007) 80-85
 10. T. MoskalewiczA. Czyrska-Filemonowicz – Advanced transmission electron microscopy for characterisation of coated materials for aerospace”, Mineralogia Polonica, 30(2007)41

Publikacje w materiałach konferencyjnych:

 

 1. A. Czyrska-Filemonowicz - “TEM Basics”, w: Proc. Workshop on Advanced Sample Preparation Techniques for TEM, Krakow, 24-29.06.2007, A. Czyrska-Filemonowicz and B. Dubiel (red.), Akapit, Krakow 2007, ISBN 978-83-89541-94-9, s.11-38
 2. A. Czyrska-Filemonowicz - “Gender Activitions in Materials Science, Proc. European Workshop on Gender Mainstreaming, 29-30.03.2007, Marseille, C. Bergman et al. (red.), 2007, s.1-10
 3. A. Czyrska-Filemonowicz, P.A. Buffat- “Characterisation of phases in nanostructured, multilayered titanium alloys by analytical and high resolution electron microscopy”, E-MRS Fall meeting, 17-21.09.2007, Warszawa, 2007, p. 246
 4. B. Dubiel, A. Czyrska-Filemonowicz – TEM microstructural analysis of a single crystal CMSX-4 superalloy deformed at high temperature, ibid, p.255
 5. B. Dubiel, A. Czyrska-Filemonowicz - “Various replicas and thin supporting films for TEM investigations”, w: Proc. Workshop on Advanced Sample Preparation Techniques for TEM, Krakow, 24-29.06.2007, A. Czyrska-Filemonowicz and B. Dubiel (red.), Akapit, Krakow 2007, ISBN 978-83-89541-94-9, s. 141-162
 6. E. Stępniowska, B. Dubiel, A.Czyrska-Filemonowicz – “Analysis ofγ' and γ” precipitates in Inconel 718 superalloy”, j.w., s.164–167
 7. W. Osuch, A. Czyrska-Filemonowicz – „Historia Pracowni Mikroskopii Elektronowej i Badan Fizycznych”, Proc. scientific conference on 85th anniversary of the Department of Physical and Powder Metallurgy, Krakow, May 2007, G. Michta (red.), 2007, s.49-55
 8. A. Zielinska-Lipiec, K. Spiradek-Hahn, K. Bryla, A. Czyrska-Filemonowicz - „Boron in  high chromium steels for USC steam power plants” w: “Power generation in an Era of Climate Change”, Proc. 7thInt. Charles Parsons Turbine Conference, 11-13.09.2007, Glasgow,UK, A. Strang et al. (red.), IOM Communications, 2007, s. 489-498
 9. M. Ziętara, B. Dubiel, A. Czyrska-Filemonowicz - „Rozwoj monokrystalicznych nadstopow niklu na lopatki turbin gazowych”, Proc. Szkola Inzynierii Materialowej SIM’2007, 25-28.09.2007, Krynica, J. Pacyna (ed.),  Zaklad Uslug Poligraficznych, Brno, 2007, ISBN 978-80-87139-56-1, s.72-76
 10. M. Ziętara, A. Czyrska-Filemonowicz - „Zmiany mikrostruktury wywolane pelzaniem monkrystalicznych nadstopow niklu II i IV generacji”, j.w., s. 76-82
 11. E. Stępniowska, B. Dubiel, A. Czyrska-Filemonowicz –  „Ilosciowa analiza mikrostruktury nadstopu nuiklu Inconel 718”, Zeszyty Studenckiego Towarzystwa Naukowego, Wydawnictwo STN, 2007, s.155-160