Artykuły w czasopismach międzynarodowych, w tym z bazy Journal Citation Report (JCR):
 
 
 1. K. KulawikP.A. BuffatA. Kruk, A. Wusatowska-Sarnek, A. Czyrska-Filemonowicz - Imaging and characterisation of gamma' and gamma" nanoparticles in Inconel 718 by modern electron microscopy techniques, Materials Characterisation 100 (2015) 74-80; JCR
 2. T. Moskalewicz, M. Kot, S. Seuss, A. Kędzierska, A. Czyrska-Filemonowicz, A. R. Boccacini - Electrophoretic deposition and characterisation of nanocomposite nc-HA/chitosan coatings on Ti-6Al-7Nb, Metals and Materials International, 1 (2015) 96-103; JCR
 3. M. Parlińska, A. Pélisson-Schecker, H. J. Hug, B. Rutkowski, J. Patschneider - AlN/Si3N4 multilayers as an interface model system for A11-xSixN/Si3N4 nanocomposite thin films, Surface and Coatings Technology, 261 (2015) 418-425; JCR
 4. J. Kusiński, S. Kąc, K. Kowalski, B. Dubiel, S. Dymek, A. Czyrska-Filemonowicz, S. Dosta, J-P. Celis, E. Georgiou, P. Matteazzi -Microstructural characterization of nanostructured supersonic sprayed Ni-Sn coatings after wear tests at elevated temperature, International Journal of Materials Research, 10 (2015) 750-757; JCR
 5. T. Moskalewicz, S. Zimowski, I. Progalskiy, B. Wendler, A. Czyrska-Filemonowicz - Microstructure and properties of TiN/Si3N4nanocomposite coating on Vanadis 23 HS Steel, International Journal of Materials Research, 106 (2015) 732-740; JCR
 6. W. OsuchG. MichtaA. Kruk - Pad welding of Inconel 625 on structural steel used in the power industry, Solid State Phenomena, 231 (2015) 107-112
 7. A. Pieczka, F.C. Hawthorne, Chi Ma, G. R. Rossmann, P. A. Buffat, B. Rutkowski, E. Szeleg, A. Szuszkiewicz, K. Turniak, K. Nejbert, S. S. Ilnicki - Zabinskiite, CNMNC Newsletter No 26, Mineralogical Magazine, 79(2015)941-947
 8. U. Stachewicz, T. Qiao, S. C. F. Rawlinson,  F. Viga De Macedo Almeida,  W-Q Li, M. Cattell,  A. H. Barber - 3D imaging cell interactions with electrospun PLGA nanofiber membranes for bone regeneration, Acta Biomaterialia, 27 (2015)88-100
 9. U. Stachewicz, T. Qiao, S. C. F. Rawlinson,  F. Viga De Macedo Almeida,  W-Q Li, M. Cattell,  A. H. Barber - Microscopy and supporting data for osteoblast integration within an electrospun fibrous network, Data in Brief, 5 (2015)775-81
 10. U. Stachewicz, R.J. Bailey, H. Zhang, C. Stone, C.R. Willis, A.H. Barber -Wetting hierarchy in oleophobic 3D electrospun nanofibre network, ACS Applied Materials & Interfaces, 7 (2015)16645

 

 

Zgłoszenia patentów:

 

 

 1. A. Blum, J. Kowal, T. Niezgodziński, T. Machniewicz, K. Biliński, G. MichtaA. Kruk, T. Łata - Sposób wytwarzania spawanych blachownic, zwłaszcza dźwigarów suwnicowych - Method for producing welded plate girders, preferably the overhead crane girders(opis zgłoszeniowy wynalazku: A1 (21) 407463); Biuletyn Urzędu Patentowego, 19(1088)2015 s. 12-13
 
 
Publikacje w materiałach konferencyjnych:
 

  

 
 
 
 1. B. Rutkowski, A. Gil, A. Czyrska-Filemonowicz - Badania mikrostruktury zgorzeliny na stali Sanicro 25 po utlenianiu w środowisku spalin kotła o parametrach nadkrytycznych, Materiały konferencyjne XII konferencji „Procesy niszczenia oraz powłoki ochronne stosowane w energetyce" (Degradation and protective coatings on materials for energy generation), A. Hernas (red.), 12-13.03.2015, Słok k/Bełchatowa, 2015, s. 67-77
 2. A. KrukA. Czyrska-Filemonowicz - Nowoczesne techniki obrazowania w 3D oraz ilościowej oceny elementów mikrostruktury materiałów konstrukcyjnych stosowanych energetyce, w „Bloki o nadkrytycznych parametrach pracy", Materiały IV International Conference POWERWELDING-2015, 5-9.10.2015, Słok/Bełchatow, A. Hernas, H. Mazur, J. Pasternak (red.), Usługi Komputerowe i Poligraficzne JGD Gębka, Gliwice, 2015, s. 188-198
 3. U. StachewiczJ. KarbowniczekA. Gruszczyński, M. Buzgo, E. Amler, A. Czyrska-Filemonowicz - 3D visualization and metrology by FIB-SEM tomography of polymer scaffolds for tissue regeneration, Proceedings of International Conference on Unified scientific approach towards regenerative orthopaedics and dentistry (REDEOR), 25-27.03.2015, Venice, s. 46-47 (poszerzony abstrakt)
 4. J. KarbowniczekG. Cempura, F. Muhaffel, H. Cimenoglu, A. Czyrska-Filemonowicz - Characterization of complex coatings deposited by micro-arc oxidation on Ti6Al7Nb alloy, j.w., s. 48-49 (poszerzony abstrakt)
 5. G. Barucca, E. Girardin, P. Mengucci, F. Fiori, E.Bassoli, A. Gatto, L. Iuliano, B. Rutkowski - Characterisation of Direct Metal Laser Sintered Ti6Al4V alloy for implantology, j.w., s. 40 (abstrakt)
 6. U. StachewiczA. Czyrska-Filemonowicz - 3D visualization by FIB-SEM tomography of polymer scaffolds for tissue regeneration, 4thInternational Conference on Tissue Science and Regenerative Medicine (abstract book), Rzym, 27-29.07. 2015, Journal of Tissue Science & Engineering, ISSN 21-57-7552, 6 (2015), s. 48 (abstrakt)
 7. U. Stachewicz, W. Kozuch, A. Czyrska-Filemonowicz - Microscopy analysis of cement- enamel junction in teeth, Proceedings of 27thEuropean Conference on Biomaterials, ESB 2015, 30.08-3.09.2015, Kraków, s. 768 (abstrakt)
 8. J. Karbowniczek, L. Cordero-Arias, A. Czyrska-Filemonowicz, A. R. Boccaccini - Electrophoretic Deposition of Composite Coatings on Ti6Al7Nb Alloy, j.w., s. 297 (abstrakt)
 9. B. Rutkowski, A. Gil, A. S. Galanis, A. Czyrska-Filemonowicz -Microstructural investigation of the oxide scale formed at Sanicro 25 steel during steam oxidation, Proceedings of Multinational Congress on Microscopy, MCM'2015, 23-28.08.2015, Eger, Electronic Proceedings, s. 290-291 (poszerzony abstrakt)
 10. P. Mengucci, G. Barucca, A. Gatto, E. Bassoli, L. Iuliano, B. Rutkowski - Biomedical Alloys produced by direct metal laser sintering, j.w., s. 67-68 (poszerzony abstrakt)
 11. E. Girardin, F. Fiori, P. Bastianoni, P. Mengucci, G. Barucca, A. Gatto, E. Bassoli, L. Denti, L. Iuliano, B. Rutkowski - Study of thermal treated Ti-6Al-4V alloy produced by Direct Metal Laser Sintering, j.w., s. 489-490 (poszerzony abstrakt)
 12. J. KarbowniczekU. StachewiczA. GruszczyńskiA. Czyrska-Filemonowicz - Microstructural and biological characterization of polymer scaffolds for tissue engineering, FEMS EUROMAT 2015: European congress and exhibition on Advanced Materials and Processes, 20-24.09.2015, Warszawa, Dysk Flash (abstrakt)
 13. G. CempuraA. KrukS. LechA. Czyrska-Filemonowicz -Microstructural investigations of Allvac 718Plus superalloy for aeronautics and power generation, j.w. (abstrakt)
 14. M. ZiętaraA. KrukA. Czyrska-Filemonowicz - Microstructure stability and element partitioning of 2nd and 4th generation SC superalloys for turbine blades during creep deformation at high temperature, j.w. (abstrakt)
 15. G. Barucca, E. Bassoli, L. Denti, F. Fiori, A. Gatto, E. Girardin, P. Mengucci, B. Rutkowski- Biomedical metal alloys produced by direct metal laser sintering, ibid, (abstrakt)

 16. S. LechK. KulawikA. Czyrska-Filemonowicz - Characterisation of phases strengthening Incoloy 718 and Allvac 718Plus superalloys, Materials Weekend - young scientists workshop, 19-20.09.2015, Warszawa, Dysk Flash (abstrakt)
 17. J. KarbowniczekG. CempuraU. StachewiczA. Czyrska-Filemonowicz - Mikrostruktura powłok osadzonych na stopie Ti6Al7Nb techniką elektrolitycznego-plazmowego osadzania, "Tytan i jego stopy", 12-14.10.2015, Zawiercie, s. 24-25 (poszerzony abstrakt)
 18. A. G. Sabato, G. CempuraA. Gruszczyński, D. Montinaro, M. Salvo, M. Ferraris, F. Smeacetto - Novel glass-ceramic based sealants and their interaction with MnCo spinel coated interconnects for solid oxide cells, Proceedings of 14th International Conference of European Ceramic Society, 21-25 June 2015, Toledo, Spain, dysk Flash