4 transmisyjne mikroskopy elektronowe (TEM):

 

Titan   

Titan3 G260-300(FEI)

analityczny, wysokorozdzielczy (70pm) mikroskop elektronowy z korektorem aberracji sferycznej i unikalnym oprzyrządowaniem, w tym system ChemiSTEM.

Więcej informacji

     
tecnai    Tecnai G2 20 TWIN (FEI)

analityczny mikroskop elektronowy wyposażony w:

 • detektor STEM - HAADF 
 • system mikroanalizy EDX TIA
 • układ do precesji dyfrakcji elektronów DigiStar i system ASTAR do automatycznej analizy orientacji ziaren i map fazowych w nanoobszarach (NanoMEGAS)

Więcej informacji

     
Jeol 2010  

JEM-2010ARP (JEOL)

mikroskop wyposażony w:

 • przystawkę STEM ASID
 • system mikroanalizy EDX INCA
 • kamerę CCD Orius SC1000

Więcej informacji

     
jeol200cx    JEM-200CX (JEOL)


2 skaningowe mikroskopy elektronowe (SEM):

 

merlin   

Merlin Gemini II (ZEISS)

wysokorozdzielczy mikroskop elektronowy wyposażony w:

 • działo elektronowe FEG
 • detektor EDX z systemem mikroanalizy Quantax 800 (Bruker)
 • detektor EBSD z systemem mikroanalizy Quantax CrystAlign 400 (Bruker) 
 Więcej informacji
fib   NEON CrossBeam 40EsB (ZEISS)

mikroskop elektronowy, wyposażony w:

 • działo jonowe i kolumnę FIB
 • kolumnę SEM z detektorami SE, EsB i BSE 
 • detektor EDX z systemem mikroanalizy Quantax 400 (Bruker)

Więcej informacji

 


Mikroskop sił atomowych Dimension 3100 SPM


2 mikroskopy świetlne (LM):

 

axio2   

Axio Imager M1m (Zeiss)

Więcej informacji 

Axio1  

Stereo Discovery (Zeiss)

Więcej informacji

specjalistyczne oprogramowanie do analizy obrazu  


Laboratorium analizy obrazu ze specjalistycznym oprogramowaniem:

JEMS, Digital Micrograph, CRISP, AnalySIS 3.2 Aphelion, ImageJ, Avizo Fire 6.0, Amira, ...

Więcej informacji

 


Nowoczesne laboratorium preparatyki próbek:  

pasek aparatura1

 

·  NanoMill 1040 (Fischione) - unikalne niskoenergetyczne urządzenie do jonowego czyszczenia próbek

·  2 Polerki jonowe PIPS, „Precision Ion Polishing Systems" (Gatan) 
          - jedno urządzenie z systemem chłodzenia i kamerą CCD umożliwiającą monitorowanie procesu ścieniania materiału 
          -  drugie urządzenie z możliwością pracy przy bardzo niskiej energii

·  2 Napylarki próżniowe: Q150RS (Quorum Technologies) i K950 (Emitech)

·  2 Dimplery (Gatan)

·  3 Polerki elektrolityczne:
          - TenuPol-3, TenuPol-5 i LectroPol-5 (Struers)

·  5 Szlifierko-polerek:
          - 2 x LaboPol-1, LaboPol-4, LaboPol-5 i LaboPol-21(Struers) 
          - MiniMet 1000 (w trakcie zakupu)
·  Półautomatyczna głowica do obróbki próbek: LaboForce-1 (Struers) 
· Półautomatyczne praski do inkludowania próbek: LaboPress-1 i CitoPress-10 (Struers)
·  3 Piły precyzyjne: 
          - IsoMet 1000, IsoMet 4000 i IsoMet Law Speed Saw (Buehler)
·  Przecinarka drutowa: WS 22 (K.D. Unipress)
·  Chłodziarka: PROLINE RP870 (Lauda)

 

Więcej informacji 

 

pasek aparatura2

 


Laboratorium Badań Mechanicznych:

 

Uniwersalne maszyny wytrzymałościowe:

mts  

· MTS 810

·  Instron

 

 


Laboratorium Badań Fizycznych

 

Urządzenia do badań nieniszczących metodami: 

·  Ultradźwięków (Więcej informacji)

·  Wiroprądowymi 

·  Emisji akustycznej


Laboratorium biomateriałów:

 

elektroprzedzarkaLR
 • Elektroprzędzarka EC-DIG z komorą środowiskową (IME Technologies, Holandia) z możliwością zmiany polaryzacji napięcia na igle i kolektorze oraz elektroprzędzenia wymiennie lub w ciągu z dwóch dyszy. Poza tym elektroprzędzarka posiada system podwójnej dyszy (co-axcial nozzle), kilka typów kolektorów stałych i rotacyjnych, 2 pompy i ochronę gazowa igły (gas shield module).
 • Komora laminarna Safe Fast Classic (Faster) do pracy z hodowlami komórkowymi w warunkach sterylnych
 • Inkubator CO2 INCO 108 (Memmert) do prowadzenia hodowli komórkowych (badań biozgodności) i badań bioaktywności w określonych warunkach (temperatury, wilgotności i zawartości CO2)Wiroprądowymi
 • Sterylizator SNB 300 (Memmert) do sterylizacji szkła i drobnego sprzętu laboratoryj-nego
 • Mikroskop świetlny odwrócony IB-100 (Delta Optical)

 

We współpracy (dostępne w katedrze): 

   

 • Dyfraktometry rentgenowskie: D8 Advance Brucker, Siemens D500 i Siemens D501
 • Dylatometry: DT1000 (Adamel), R.I.T.A. L78 (Linseis)
 • Laboratorium obróbki cieplnej
 • Laboratorium spawalnictwa
 • Laboratorium metalurgii proszków