Rozprawy doktorskie obronione

 

Tytuł rozprawy Doktorant Promotor

Obrona 

 

Analiza zjawisk i własności mechanicznych stopu INCOLOY MA956 w warunkach obciążenia przy wysokich temperaturach

         

Dr inż.

Beata Dubiel

Prof. dr hab.  inż. Aleksandra Czyrska-Filemonowicz 1995

 

Żarowytrzymałość i żaroodporność stopów ODS - korelacja własności ze zmianami mikrostruktury

 

Dr inż.

Anna Wasilkowska

j.w. 1998 

 

Evaluation of the long-term microstructural stability of selected Ni-base superalloys 

 

Dr inż.

Jarosław Wosik 

j.w. 2002 

 

Microstructure and tensile deformation of single crystal nickel-base superalloys for turbine components application

 

Dr inż.

Daniela Danciu 

j.w. 2003

 

Zmiany mikrostruktury podczas pełzania nowej stali martenzytycznej na wirniki turbin parowych

 

Dr inż.

Krzysztof Bryła

j.w. 2004

 

Wpływ mikrostruktury na właściwości mechaniczne azotowanych jarzeniowo stopów tytanu przeznaczonych na endoprotezy

 

Dr inż.

Mariusz Łucki

j.w. 2004

 

Mikrostruktura i właściwości biomateriałów tytanowych po obróbce powierzchniowej

 

Dr inż.

Magdalena Biel

j.w. 2006

 

Crystal growth and plastic properties of single-crystalline complex metallic alloys

 

Dr inż.

Marta Lipińska-Chwałek

j.w. 2009

 

Microstructure stability of second and fourth generation single crystal nickel-base superalloys during high temperature creep deformation

 

Dr inż.

Maciej Ziętara

j.w. 2011

 

Low cycle fatigue behavior of a Ti-Al based intermetallic alloy at high temperature

 

Dr inż.

Grzegorz Cempura

j.w. 2012

 

Mechanical properties and microstructure of dense ceramic membranes for oxygen separation in zero-emission power plants

 

Dr inż.Bogdan Rutkowski

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Tilmann Beck (RWTH/FZJ)
i Prof. dr hab. inż. Aleksandra Czyrska-Filemonowicz

2012
The influence of the precipitates on strengthening of Inconel 718 superalloy at high temperature Mgr inż. Krzysztof Kulawik
Prof. dr hab. inż. Aleksandra Czyrska-Filemonowicz 2017
Microstructure, cellular response and selected properties of titanium based biomaterials applied in regenerative medicine of bone tissue and joints.  Dr inż. Joanna Karbowniczek 

Prof. dr hab. inż. Aleksandra Czyrska-Filemonowicz

Promotor pomocniczy:  Dr hab. inż. Urszula Stachewicz, prof. AGH

2019
       

 

 

Rozprawy doktorskie aktualnie realizowane

 

Temat pracy Doktorant Promotor/Opiekun Uwagi

Microstructural response of Allvac 718Plus superalloy exposed to high temperatures.

Mgr inż.

Sebastian

Lech

Dr hab. inż. Adam Kruk, prof. AGH  Rozprawa w opracowaniu
Evolution of microstructure and mechanical properties of Allvac 718Plus during high-energy beam welding processes and post-weld heat treatment. Mgr inż. Oskar Dziuba Dr hab.  inż. Adam Kruk, prof. AGH Praca w toku

Projektowanie własności powierzchniowych elektroprzędzonych włókien i ich wpływ na odpwiedzi komórkowe do zastosowań biomedycznych.

Mgr inż. Sara Metwally

Dr hab. inż. Urszula Stachewicz

Rozprawa w opracowaniu
Elektroprzędzenie piezoelektrycznych włókien polimerowych o kotrolowanych własnościach strukturalnych i powierzchniowych. Mgr inż. Piotr Szewczyk

Dr hab. inż. Urszula Stachewicz,
prof. AGH

Praca w toku
Wytwarzanie oraz charakterystyka własności powierzchniowych i mechanicznych elektroprzędzonych włokien polimerowych. Mgr inż. Daniel Ura

Dr hab. inż. Urszula Stachewicz,
prof. AGH

Praca w toku
Kompozyty na bazie hydrofilowych i hydrofobowych włókien polimerowych wytwarzanych metodą elektroprzędzenia do pozyskiwania wody. Mgr inż. Joanna Knapczyk-Korczak

Dr hab. inż. Urszula Stachewicz,
prof. AGH

Praca w toku
Controlled surface properties of electrospun fibers for skin care applications. Mgr inż. Łukasz Kaniuk

Dr hab. inż. Urszula Stachewicz,
prof. AGH

Praca w toku
Biocompatibility of electrospun fiber patches for skin applications. Mgr inż. Zuzanna Krysiak

Dr hab. inż. Urszula Stachewicz,
prof. AGH

Praca w toku
Modelling of the fluid flow through the porous membranes. Mgr inż. Ewa Sroczyk

Dr hab. inż. Urszula Stachewicz,
prof. AGH

Praca w toku