Proponowane tematy prac dyplomowych (OTWARTE) 


Temat pracy

Promotor

Status

Analiza zmian mikrostruktury stopu na osnowie fazy międzymetalicznej TiAl w wysokiej temperaturze w aspekcie jego zastosowania w silnikach lotniczych Dr inż. Grzegorz Cempura  

Mikrostruktura oraz właściwości warstw wytwarzanych metodą utleniania plazmowego (MAO).

Dr inż. Grzegorz Cempura 

  

Porównanie mikrostruktur nadstopu IN718 i Allvac 718Plus po różnych wariantach obróbki cieplnej 

Prof. Dr hab. inż. Aleksandra Czyrska - Filemonowicz

opiekun: Sebastian Lech

 temat zajęty
Wpływ obróbki cieplnej na mikrostrukturę nadstopu Allvac 718Plus.

Prof. Dr hab. inż. Aleksandra Czyrska - Filemonowicz

opiekun: Sebastian Lech

temat zajęty
Zastosowanie tomografii FIB-SEM do obrazowania elementów mikrostruktury w nadstopach niklu.   Dr hab. inż. Adam Kruk   
Zastosowanie tomografii FIB-SEM do obrazowania elementów mikrostruktury materiałów konstrukcyjnych. Dr hab. inż. Adam Kruk  
Ilościowa ocena elementów mikrostruktury nadstopu niklu Allvac 718Plus w stanie lanym Dr hab. inż. Adam Kruk  
Ilościowa ocena elementów mikrostruktury nadstopu Allvac 718Plus w stanie lanym i po różnych wariantach obróbki cieplnej Dr hab. inż. Adam Kruk  
Wpływ stanu naprężeń na szybkość propagacji fali ultradźwiękowej i tłumienie w stali konstrukcyjnej.  Dr hab. inż. Adam Kruk  

Tomografia elektronowa i jej zastosowanie w badaniach mikrostruktury materiałów inżynierskich.

Dr hab. inż. Adam Kruk

Tomografia FIB-SEM i jej zastosowanie do ilościowego opisu elementów mikrostruktury materiałów inżynierskich.

Dr hab. inż. Adam Kruk

 

 

Wpływ mikrostruktury i odkształcenia na prędkość propagacji fali ultradźwiękowej w materiałach metalicznych.

Dr hab. inż. Adam Kruk 

   

  

Ultradźwiękowe badanie połączeń spajanych.

Dr hab. inż. Adam Kruk

  

Metal-mediated crystalization of amorphous Ge films for realization of flexible electronics Dr inż. Oleksandr Kryshtal  temat zajęty
Badania mikrostruktury przy wykorzystaniu replik. Dr inż. Grzegorz Michta  
Badania mikrostruktur stali po długotrwałej eksploatacji. Dr inż. Grzegorz Michta  

Każdy temat zaproponowany przez Dyplomanta (po uzgodnieniu z promotorem).

Dr inż. Grzegorz Michta


 

Wypływ utleniania na mikrostrukturę stopu HR6W dla nowoczesnych elektrowni węglowych

Dr inż. Bogdan Rutkowski

 

Zmiany mikrostruktury stali austenitycznej Super 304 H spowodowane utlenianiem wysokotemperaturowym w aspekcie pracy w elektrowniach węglowych o nadkrytycznych parametrach pracy. 

Dr inż. Bogdan Rutkowski

 

Wpływ utleniania na mikrostrukturę stali MARBN dla elektrowni węglowych o wysokiej sprawności cieplnej. 

Dr inż. Bogdan Rutkowski

 

  

Żaroodporność austenitycznego stopu HR6W w aspekcie jego zastosowania w warunkach ultra-nadkrytycznych elektrowni węglowych.

 

Dr inż. Bogdan Rutkowski

                     temat zajęty

Optymalizacja właściwości nanowłókien polimerowych wytwarzanych metodą elektroprzędzenia.  Dr inż. Urszula Stachewicz  

Charakterystyka mikro/ nanostruktury i właściwości kompozytowych powłok na stopie Ti6Al7Nb dla medycyny regeneracyjnej.

Dr inż. Urszula Stachewicz /

Mgr inż. Joanna Karbowniczek

 

 

Mikrostruktura połączeń szkliwno-cementowych w zębach.

 

Dr inż. Urszula Stachewicz

 

 

Wpływ powłoki ochronnej na zmiany mikrostruktury materiałów termoelektrycznych w aspekcie ich zastosowania do generacji energii elektrycznej. 

 

Dr inż. Kinga Zawadzka

Poeksploatacyjna analiza mikrostruktury warstwy TBC na monokrystalicznej łopatce turbiny silnika odrzutowego.

Dr inż. Maciej Ziętara

 

                   

                    temat zajęty

 

Analiza zmian mikrostruktury przypowierzchniowej warstwy polikrystalicznego nadstopu na bazie niklu poddanego obróbce skrawaniem. 

 

Dr inż. Maciej Ziętara

                    temat zajęty


 

 

 

  

    

 

   

Prace dyplomowe zrealizowane w roku akademickim 2014/2015


     

Temat pracy

Promotor

Dyplomant

Uwagi

Mikrostruktura stopu trzeciej generacji na osnowie faz międzymetalicznych z układu Ti-Al.

   Dr inż.

Grzegorz Cempura

  

Michał Bochenek
WIMiIP

 

Obrona: 2015

Charakterystyka warstw Al2O3 wytworzonych na stopach aluminium metodą utleniania plazmowego.

   Dr inż.

Grzegorz Cempura

   

Mateusz Jędrusik
WIMiIP

 

Obrona: 2015

 

Influence of tensile deformation on a microstructure of selected austenitic stainless steels for nuclear application.

 

Prof. dr hab. inż. 

Aleksandra

Czyrska-Filemonowicz

Olga Ciężkowska
WEiP

Obrona: 2015

Materials for components of fusion reactors.

 

Prof. dr hab. inż. 
Aleksandra 
Czyrska-Filemonowicz

 

Filip Goryl
WEiP

 

Obrona: 2015

  

Struktura i własności połączenia spawanego stali 12Cr2MoWVTiB.

  

 

Dr hab. inż.

Adam Kruk

 

Krzysztof Krawiecki
WIMiIP

Obrona: 2014

Badania nieniszczące połączeń spawanych złączy doczołowych rur stalowych nie poddawanych próbie ciśnieniowej.

     

 

Dr hab. inż.

Adam Kruk

 

Sebastian Węglowski
WIMiIP

Obrona: 2014

 

Wpływ obróbki cieplnej po spawaniu na mikrostrukturę jednoimiennego złącza doczołowego stali 12cr2MoWVTiB wykonanego spoiną z materiału Inconel 625.

 

Dr hab. inż.

Adam Kruk

 

Tomasz Bielecki

WIMiIP

Obrona: 2014

 

Wpływ parametrów procesu lutowania na mikrostrukturę złącza w procesie lutowania naprawczego komponentów turbiny gazowej po eksploatacji.

Dr hab. inż.

Adam Kruk

Maciej Pawliński
WIMiIP

Obrona: 2015

Własności elementów wytwarzanych w technologii druku 3D.

 

Dr inż.

Grzegorz Michta   

 

  Dawid Pucek

Obrona: 2014

Technologia spajania regeneracyjnego trudnospawalnej stali 42CrMo4 przeznaczonej do ulepszania cieplnego.

 

Dr inż. 

Grzegorz Michta   

 

Marcin Misztal

Obrona: 2014

Opracowanie instrukcji technologii spawania rur wykonanych ze stali T91.

 

Dr inż. 

Grzegorz Michta   

 

Szymon Zięba

Obrona: 2014

Badania złączy spawanych zbiorników LNG wykonanych ze stali X7Ni9 metodą 136.

 

Dr inż. 

Grzegorz Michta

 

Oskar Dziuba

Obrona: 2015

Technologia spawania stali 10CrMo9-10 za pomocą metody 136.

 

 

Dr inż. 

Grzegorz Michta   

 

Robert Woźniak

Obrona: 2015

Zgrzewanie wybuchowe stali i stopów.

 

Dr inż. 

Grzegorz Michta

 

Patrycja Kordaszewska

Obrona: 2015

Porównanie popularnych drutów proszkowych klasy T42 2 PM H10.

 

Dr inż.

Grzegorz Michta

 

Łukasz Weber

Obrona: 2015

Wpływ wyżarzania na mikrostrukturę stopu HR6W dla nowoczesnych elektrowni węglowych.

 

Dr inż.

Bogdan Rutkowski

 

Tomasz Wiktor
WIMiIP

Obrona: 2015


 

   

    

 

  

 

 

 

 

 

  Prace dyplomowe realizowane w roku akademickim 2015/2016 

Temat pracy

Promotor

Dyplomant

Uwagi

Charakterystyka mikrostruktury stopu tytanu 6242 stosowanego w silnikach lotniczych.

   Dr inż.

Grzegorz Cempura

  

Dominik Knap

 

Obrona: 2016

  

Charakterystyka warstw przeznaczonych do zastosowań biometycznych nanoszonych metodą MAO na stopach tytanu.

 


  

  

Dr inż.

Grzegorz Cempura

PaulinaSzczepańska   

 

Obrona: 2016

 

Porównanie wyników zastosowania impulsowej metody echa oraz metody TOFD do badania doczołowych złączy spawanych w elementach konstrukcyjnych.

 

Dr hab. inż.

Adam Kruk

 

Sylwia Kępa

WIMiIP

Obrona: 2016

Zastosowanie spawania wiązką elektronów w łączeniu elementów konstrukcyjnych dla przemysłu lotniczego.

  

Dr hab. inż.

Adam Kruk

  

Marta Wołowicz
WIMiIP

 

Obrona: 2016

  

Struktura i własności warstwy wierzchniej napawanej plazmowo na elementy konstrukcyjne dla energetyki.

  

 

Dr hab. inż.

Adam Kruk

 

Krzysztof Jarośka
WIMiIP

Obrona: 2016

Wpływ obróbki mechanicznej na mikrostrukturę warstwy powierzchniowej w nadstopie niklu IN718.

     

 

Dr hab. inż.

Adam Kruk

 

Mariusz Piwko
WIMiIP

Obrona: 2016

 

Klejenia elementów na poszycia tramwajowe.

 

Dr hab. inż.

Adam Kruk

 

Łukasz Michalik 
WIMiIP

Obrona: 2016

 

Druk 3D jako nowatorska metoda wytwarzania produktów.

  

Dr inż.

Grzegorz Michta

       

Bartosz Kapera
WIMiIP

Obrona: 2016

Mikrostruktura i właściwości austenitycznej stali żaroodpornej Sanicro25 na przegrzewacze pary w niskoemisyjnych elektrowniach węglowych.

 

Dr inż.

Bogdan Rutkowski

    

Barbara Woźnik
WIMiIP

Obrona: 2016

Wpływ czasu reakcji na właściwości powłok osadzanych na stopie Ti6Al7Nb techniką elektrolityczno-plazmowego utleniania.

 

Dr inż.

Urszula Stachewicz

 

Sara Metwally
WIMiIP

Obrona: 2016

Stabilność mikrostruktury monokrystalicznych nadstopów niklu drugiej i czwartej generacji podczas starzenia w wysokiej temperaturze.

 

Dr inż.

Maciej Ziętara

 

Łukasz Rudnik
WIMiIP

Obrona: 2016

Charakterystyka mikrostruktury na przekroju monokrystalicznej łopatki turbiny silnika odrzutowego.

 

Dr inż.

Maciej Ziętara

    

Elżbieta Bąk 
WIMiIP

Obrona: 2016

Charakterystyka węglików typu chińskie pismo w monokrystalicznej łopatce turbiny silnika odrzutowego.

 

 

 

Dr inż.

Maciej Ziętara

Krzysztof Wichowski 
WIMiIP

Obrona: 2016