Tytuł rozprawy

Habilitant

Wydawnictwo

Obrona

Oddziaływanie helu na strukturę stopów niklu

Dr hab. inż. Aleksandra Czyrska-Filemonowicz

Wyd. Ossolineum,

Prace komisji Metalurgiczno-Odlewniczej Polskiej Akademii Nauk, Kraków,

Nr 37, 1989

1990

Bliźniaki przemiany w stalach niskowęglowych

Dr hab. inż. Wladyslaw Osuch

 

Wydawnictwa AGH, Seria Rozprawy i monografie,  Nr 218, Kraków, 2010

2011

Zmiany mikrostruktury podczas pełzania monokrystalicznych nadstopów niklu

Dr hab. inż. Beata Dubiel

 

 

Wydawnictwa AGH, Seria Rozprawy i monografie,  Nr 235, Kraków , 2011

2012

Cykl publikacji:
Wpływ ochronnych warstw powierzchniowych na wybrane właściwości stopów tytanu.

Dr hab. inż. Tomasz Moskalewicz

 

-

2012

Tomografia elektronowa i jej zastosowanie w obrazowaniu i metrologii mikrostruktury materiałów

Dr hab. inż. Adam Kruk

 

 

Wydawnictwa AGH, Seria Rozprawy i monografie, Nr 264, Kraków , 2012

2013

Cykl publikacji:
Analiza wybranych własności nanowłókien polimerowych do zastosowań w nanotechnologii i inżynierii tkankowej.

Dr hab. inż. Urszula Stachewicz

- 2019