Pracownia posiada licencje na specjalistyczne oprogramowanie przeznaczone do cyfrowej analizy obrazu:

  1. Aphelion
  2. AnalySIS
  3. ImageJ
  4. JEMS
  5. Digital Micrograph
  6. CRISP

 

<--wstecz