mts   MTS 810 jest maszyną wytrzymałościową sterowaną komputerowo o napędzie hydraulicznym, pozwalającą na prowadzenie szerokiego zakresu badań własności mechanicznych różnych materiałów przy małych i dużych obciążeniach zarówno w badaniach statycznych, jak i dynamicznych. Badania można prowadzić pod kontrolą przemieszczenia, jak i również pod kontrolą siły. Daje możliwość przeprowadzenia klasycznej próby rozciągania przy zadanych parametrach tj. szybkości odkształcenia, jak również wysokocyklowe próby zmęczeniowe (maksymalna częstotliwość zmian obciążenia zależy od amplitudy cyklu i może wynosić do 1500 cykli/sekundę). Dzięki wyposażeniu maszyny w dodatkowe elementy oprzyrządowania można również przeprowadzać próby zginania (trójpunktowe, czteropunktowe) oraz próby ściskania. Stosowany maksymalny zakres obciążeń wynosi 100kN. 

 

<--wstecz