Rozdziały w podręcznikach:

 

1.      F. Ciura – "Badania materiałów przy użyciu mikroskopów elektronowych”, rozdział w książce „Metaloznawstwo. Wybrane zagadnienia" J. Pacyna (red.), AGH, Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2005, s. 91-104

2.      A. Kruk – "Metaloznawstwo Wybrane zagadnienia" pod redakcją Jerzego Pacyny , Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków 2005, Rozdział 2. „Badania nieniszczące”, s. 39-59

 

Artykuły w czasopismach z "listy filadelfijskiej":

 1. A. Czyrska-Filemonowicz, P.A. Buffat, M. Łucki, T. Moskalewicz,W. Rakowski, J. Lekki, T. Wierzchoń - "Transmission electron microscopy and atomic force microscopy characterisation of titanium-base biomaterials nitrided under glow discharge", Acta Materialia, 53/16(2005) 4367-4377
 2. A. Czyrska-Filemonowicz, P.A. Buffat, T. Wierzchoń – "Microstructure and properties of hard Ni-P-Ti layers formed by duplex surface treatment on the Ti-6Al-4V alloy", Scripta Materialia, 53(2005)1439-1442
 3. A. Bunsch, W.Ratuszek, F.Ciura, K.Chruściel – "Effect of Phase transition on the austenite and martensite textures in Fe-30Ni alloy, Archives of Metallurgy and Materials 50(2005)333-339
 4. T. Galek., C. Hébert, D. Eyidi, T. Moskalewicz, P. Schattschneider, H. Figiel - "Electron energy-loss spectroscopy investigations of the electron density in ErMn2 and ErMn2D2 compounds", Journal of Physics: Condensed Matter 17 (2005) 3657–3664
 5. M. Balden, B.T. Cięciwa, I. Quintana, E. de Juan Pardo, F. Koch, M. Sikora, B. Dubiel – "Metal-doped carbon films obtained by magnetron sputtering", Surface & Coatings Technology 200 (2005) 413–417

Artykuły w czasopismach krajowych:

 

 1. A. Czyrska-FilemonowiczM. Łucki, P.A. Buffat, T. Moskalewicz, J. Lekki, T. Wierzchoń - “Microstructure, surface topography and properties of the Ti-6Al-4V alloy nitrided under glow discharge”,Archiwum Nauki o Materialach, 26(2005)79-88
 2. B. Dubiel, P. Grodowski, A. Czyrska-Filemonowicz - „TEM studies of <001> oriented single-crystal CM186LC superalloy creep deformed at 750ºC”, Archiwum Nauki o Materialach, 26(2005)137-144
 3. T. Moskalewicz, M. Kot, M. Ziętara, A. Czyrska-Filemonowicz – "Wpływ mikrostruktury warstwy azotowanej na właściwości stopu Timetal 834", Inżynieria Materiałowa, 5(147)(2005)381-384

 

Publikacje w materiałach konferencyjnych:

 

 1. A. Czyrska-Filemonowicz, T. Wierzchon, PA. Buffat -  Etude de la microstructure d'un revêtement dur multicouche formé par co­déposition de Ni et P sur l'alliage Ti-6Al-4V, Proc. 9eme Colloque de la Société Française des Microscopies, 4-8.07.2005, Caen, s.8
 2. T. Wierzchoń, M. Ossowski, T. Moskalewicz, A. Czyrska-Filemonowicz - „Structure and properties of composite layers produced on titanium alloys, Proc. 2nd Int. Conf. on Heat Treatment and Surface Engineering in Automotive Applications, 20-22.06.2005, Riva del Garda, Italy, ISBN 88-85298-54-0, s.1-6
 3. T. Moskalewicz, S. Zimowski, W. Rakowski, A. Czyrska-Filemonowicz -„Mikrostruktura i wlasciwosci stopu Timetal 834 po obrobce jarzeniowej”, Proc. VII Conference on Titanium and Its Alloys, T. Wierzchon and J. Sobiecki (eds), Warszawa-Serock 24-26.10.2005, pp. 237-244
 4. M. Biel, A. Czyrska-Filemonowicz - „Korelacja mikrostruktury azotowanego implantacyjnego stopu Ti6Al7Nb z jego wlasciwosciami mechanicznymi”, j.w., s.13-20
 5. A. Czyrska-Filemonowicz, K. Spiradek-Hahn, K. Bryła, H. Firganek, A.  Zielińska-Lipiec, P.J. Ennis – „Transmission Electron Microscopy and Boron Trace Autoradiography Investigation of Precipitates in Creep Deformed 9% Cr Steels”, Proc. 4th Int. Conference on Advances in Materials Technology for Fossil Power Plants, 25-28.10.2004,Hilton Head Island, South Carolina, USA, R. Viswanathan et al (eds), 2005, s.1299-1312
 6. T. Wierzchoń, M. Ossowski, T. Moskalewicz, A. Czyrska-Filemonowicz - „Struktura i wlasciwosci kompozytow: stop tytanu- fazy miedzymetaliczne z ukladu TiAl wytwarzanych w procesie obróbki jarzeniowej, Proc. Conference: Obróbka Powierzchniowa’2005, 20-23.09.2005, Kule