Monografie i rozdziały w książkach:

 

 1. T. MoskalewiczA. Czyrska-Filemonowicz - Influence of protective coatings on properties of near-alpha titanium alloys, Rozdział 4 w "Titanium Alloys: Preparation, Properties and Applications", Pedro N. Sanchez (red.), NOVA Science Publishers, ISBN 978-1-60876-151-7, (2010) 235-267
 2. A. Czyrska-FilemonowiczA. Gruszczyński - Proceedings of "Promoting new TEM techniques in new EC countries, AGH Kraków, 26.05.2010", Wydawnictwo Naukowe Akapit, ISBN 978-83-60958-69-5, Kraków 2010
 3. W. Osuch - Bliźniaki przemiany w stalach niskowęglowych, Wydawnictwa AGH, ISSN 0867-6631, Kraków 2010

 

Artykuły w czasopismach międzynarodowych, w tym z bazy Journal Citation Report (JCR):

 

 1. B. DubielA. Czyrska-Filemonowicz - Microstructural changes during creep of CMSX-4 single crystal Ni-base superalloy at 750 °C, Journal of Microscopy, 237 (2010) 364-369; JCR
 2. T. Moskalewicz, F. Smeacetto, M. Salvo, A.R. Boccaccini, A. Czyrska-Filemonowicz - Microstructure Characterisation of Erosion Resistant Coatings on Carbon Bonded Carbon Fibre Composites, Journal of Microscopy, 237 (2010) 288-291; JCR
 3. B. Dubiel, D. Wolf, A. Czyrska-Filemonowicz - TEM and electron holography analyses of granular and thin layered Cu-Co magnetic materials, Ultramicroscopy, 110 (2010) 433-437; JCR
 4. T. Moskalewicz, B. Wendler, A. Czyrska-Filemonowicz -Microstructural characterisation of nanocomposite nc-MeC/a-C coatings on oxygen hardened Ti-6Al-4V alloy, Materials Characterization, 61 (2010) 959-968; JCR
 5. T. Moskalewicz, B. Wendler, S. Zimowski, B. DubielA. Czyrska-Filemonowicz - Microstructure, micro-mechanical and tribological properties of the nc-WC/a-C nanocomposite coatings magnetron sputtered on non-hardened and oxygen hardened Ti-6Al-4V alloy, Surface and Coatings Technology, 205 (2010) 2668-2677; JCR
 6. C.G. Panait, A. Zielińska-Lipiec, T. Kozieł, A. Czyrska-Filemonowicz, F. Gourges-Lorenzon, W. Bendick - Evolution of dislocation density, size of subgrains and MX-type precipitates in a P91 steel during creep and during thermal ageing at 600 °C for more than 100,000 hours, Materials Science and Engineering A, 527 (2010) 4062-4069; JCR
 7. T. Moskalewicz, F. Smeacetto, G. Cempura, L.C. Ajitdoss, M. Salvo,A. Czyrska-Filemonowicz - Microstructure and properties characterization of the double layered glass-ceramic coating on near-α titanium alloy, Surface and Coatings Technology, 204 (2010) 3509-3516; JCR
 8. F. Smeacetto, M. Salvo, L.C. Ajidoss, S. Perero, T. Moskalewicz, S. Boldrini, L. Doubova, M. Ferraris - Yttria-stabilized zirconia thin film electrolyte produced by RF sputtering for solid oxide fuel cell applications, Materials Letters, 64 (2010) 2450-2453; JCR
 9. T. Moskalewicz, B. Wendler, A. Czyrska-Filemonowicz -Microstructural characterisation of nanocomposite nc-MeC/a-C coatings on oxygen hardened Ti-6Al-4V alloy, Materials Characterization, 61 (2010) 959-968; JCR
 10. B.F.O. Costa, J. Cieślak, B. Dubiel - Anomalous behaviour of the Debye temperature in Fe-rich Fe-Cr alloys, Journal of Alloys and Compounds, 492 (2010) L1-L4; JCR
 11. M. Węgłowski, S. Stano, G. MichtaW. Osuch - Structural characterization of Nd:YAG laser welded joint of dual phase steel - Charakterystyka struktury złącza ze stali typu dual phase spawanej laserem Nd:YAG, Archives of Metallurgy and Materials; 55 (2010) 211-220; JCR
 12. A. Zielińska-Lipiec, T Kozieł, A. Czyrska-Filemonowicz -Quantitative characterisation of the microstructure high chromium steel with boron for advanced steam power plants, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, 43 (2010) 200-204
 13. A. Wendler, T. Moskalewicz, I. Progalskiy, M. Makówka, K. Włodarczyk, P. Nolbrzak, A. Czyrska-Filemonowicz, A. Rylski -Hard and superhard nanolaminate and nanocomposite coatings for machine elements based on Ti6Al4V alloy, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, 43 (2010) 455-462

 

Artykuły w czasopismach krajowych:

 

 1. A. KrukB. DubielW. OsuchG. CempuraA. Czyrska-Filemonowicz - Zastosowanie tomografii elektronowej do przestrzennego obrazowania mikro- i nanocząstek w stopach metali, Inżynieria Materiałowa, 174/2 (2010) 86-93
 2. W. Osuch - Formy morfologiczne bliźniaków (mikrobliźniaków) przemiany w stalach niskowęglowych z mikrododatkiem wanadu, j.w., s. 94-98
 3. M. Węglowski, S. Stano, W. OsuchG. Michta - Laser welding of DP steel - characterization of microstructure of steel and welded joint, Inżynieria Materiałowa; 175/3 (2010) 256-259
 4. J. Czub, B. Dubiel, W. Tokarz, A. Czyrska-Filemonowicz -Microstructure and magnetic properties of the Cu-1%Co single crystal, j.w., s. 309-311
 5. T. Moskalewicz, B. Wendler, A. Czyrska-Filemonowicz -Characterisation of nanocomposite nc-WC/a-C and nc-WC/a-C:H coatings on oxygen hardened Ti-6Al-4V alloy, j.w., s. 418-421
 6. A. Zielińska-Lipiec, B. DubielA. Czyrska-Filemonowicz -Microstructure of the complex metallic β-Al3Mg2 phase, j.w., s. 562-564
 7. A. KrukG. CempuraB. DubielA. Czyrska-Filemonowicz -Application of EFTEM and Focused Ion Beam tomography to 3D visualization and metrology of nanoparticles in IN718 alloy, j.w., s. 606-609
 8. B. Dubiel, A. Czyrska-Filemonowicz - TEM analysis of creep mechanisms of single-crystalline nickel-base superalloys, j.w., s. 610-613
 9. B. Dubiel, W. Ratuszek, A. Czyrska-Filemonowicz - Microstructure analysis of as-cast single-crystalline CMSX-4 gas turbine blade, j.w., s. 625-628
 10. G. Cempura, H. J. Penkalla, F. Schubert, A. Czyrska-Filemonowicz -Low Cycle Fatigue behavior and microstructure of 3rd generation TiAl based alloy, j.w., s. 658-661
 11. M. Makówka, T. Moskalewicz, K. Włodarczyk, B. Wendler - Low friction and wear resistant nanocomposite nc-CrC/a-C and nc-CrC/a-C:H coatings, Inżynieria Materiałowa, 176/4 (2010) 1091-1095
 12. T. Moskalewicz, A. Radziszewska, A. Czyrska-Filemonowicz -Mikrostruktura i właściwości powłoki AlCuFe osadzonej na stopie Timetal 834 metodą ablacji laserowej, j.w., s. 1124-1127
 13. T. Moskalewicz, S. Kot, K. Włodarczyk, B. Wendler, A. Czyrska-Filemonowicz - Charakterystyka mikrostruktury i właściwości nanokompozytowych powłok nc-TiC/a-C na stali VANADIS 23 i stopie Ti-6Al-4V, j.w., s. 1120-1123
 14. T. MoskalewiczB. Dubiel, A. Radziszewska, S. Kąc, A. Czyrska-Filemonowicz Charakterystyka mikrostruktury kwazikrystalicznej fazy ikosaedrycznej w stopie Al65Cu23Fe12, Inżynieria Materiałowa, 178/6 (2010) 1385-1392
 15. M. Kot, T. Moskalewicz, B. Wendler, A. Czyrska-Filemonowicz, S. Zimowski, W. Rakowski - Analiza właściwości mikromechanicznych i tribologicznych powłok nanokompozytowych nc-WC/a-C and nc-WC/a-C:H, Tribologia, 3 (2010) 135-143
 16. T. Moskalewicz, B. Wendler, S. Zimowski, A. Czyrska-Filemonowicz - Mikrostruktura i właściwości niskotarciowej nanokompozytowej powłoki nc-TiC/a-C na utwardzonym tlenem stopie Ti-6Al-7Nb / Microstructure and properties of low-friction nanocomposite nc-TiC/a-C coating on Ti-6Al-7Nb alloy, Engineering of Biomaterials / Inżynieria Biomateriałów, 99-110 (2010) 42-44

 

Publikacje w materiałach konferencyjnych:

  

 1. B. Dubiel, M. Nazmy, J. Lapin, A. Czyrska-Filemonowicz - SEM and TEM analysis of microstructural changes in creep degraded and tensile tested CMSX-4 superalloy, Proceedings of 9th Conference on Materials for Power Engineering 2006, 27-30.09.2010, Liege, J. Lecomte-Beckers et al. (red.), Schriften des Forschungszentrum Jülich, 94 (2010) 794-803
 2. A. Czyrska-FilemonowiczA. KrukB. DubielG. Cempura -Characterisation of γ' and γ" strengthening particles in Inconel 718 superalloy by Electron Microscopy and FIB Tomography, Proceedings of 17th International Congress on Microscopy, IMC'17, 19-24.09.2010, Rio de Janeiro, CD ROM
 3. A. KrukG. CempuraA. Czyrska-Filemonowicz - Three-dimensional imaging of nanoparticles and porosity in metallic materials using FIB tomography, j.w., CD ROM
 4. G. Brzezinka, T. Moskalewicz, M. Szymoński - Badanie wzrostu fibroblastów ludzkich na powierzchniach stopów tytanu Ti-6Al-4V i Ti-6Al-7Nb oraz platyny przy pomocy mikroskopii sił atomowych, Materiały IV Krajowej Konferencji Nanotechnologii (NANO 2010), 28.06-02.07. 2010, Poznań (abstrakt)
 5. F. Smeacetto, M. Salvo, P. Leone, M. Santarelli, A. Chrysanthou, T. Moskalewicz, M. Ferraris - Performance and testing of glass-ceramic sealant in planar SOFC, Proceedings of 34th International conference and exposition on Advanced ceramics and composites: 24-29.01.2010, Daytona Beach, Florida, USA 2010, s. 64 (abstrakt) 
 6. F. Smeacetto, M. Salvo, L. C. Ajitdoss, S. Perero, T. Moskalewicz, M. Ferraris - Yttria stabilized zirconia thin film electrolyte produced by RF sputtering for solid oxide fuel cells, j.w., s. 94 (abstrakt)
 7. A. KrukG. CempuraB. DubielA. Czyrska-Filemonowicz - FIB tomography of γ' and γ" nanoparticles in IN718 superalloy, Proceedings of conference "Past, present and future of (S)TEM and its applications", 9-11.06. 2010, Paris 2010, s. 59 (abstrakt)