Międzynarodowe Centrum Mikroskopii Elektronowej dla Inżynierii Materiałowej (IC-EM) współpracuje z 46 ośrodkami naukowymi z 18 krajów.

 

Główny nurt to współpraca w ramach umów bilateralnych oraz współpraca w ramach projektów realizowanych w ramach 6 i 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej oraz Wspólnoty Wiedzy i Innowacji (EIT KIC).

 
Wykaz placówek badawczych, z którymi współpracuje Centrum IC-EM:
 1. Austrian Institute of Technology, Seibersdorf, Austria
 2. Bay Zoltán Foundation for Applied Research, Institute for Logistics and Production Systems, BZF, Hungary
 3. Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Germany
 4. CEMES-CNRS, Toulouse, France  
 5. Chalmers University of Technology, Stockholm, Sweden
 6. Université Paris Sud, Orsay, France  
 7. Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Lausanne, Switzerland  
 8. Energias de Portugal, SA, Portugal  
 9. Electricité de France, France
 10. Forschungszentrum Jülich (FZJ), Institut für Energie- und Klimaforschung, Germany
 11. Ernst-Ruska Centre forMicroscopy and Spectroscopy with Electrons, Jülich, Germany
 12. Graz University of Technology, FELMI, Austria  
 13. Grenoble Institute of Technology, INP, France
 14. Hoganas AB, Hoganas/Helsinborg, Sweden  
 15. Institut de Nanosciencia de Aragon, Saragossa, Spain 
 16. Instituto Superior Técnico Lisboa, Portugal 
 17. Jozef - Stefan Institute, Ljubljana, Slovenia 
 18. Lawrence Berkeley Laboratory, University of California, Berkeley, USA
 19. Loughborough University of Technology, Loughborough, UK
 20. Max-Planck Institute, Stuttgart, Germany  
 21. Pratt & Whitney, East Hardfort, CT, USA
 22. Shiname University, Japan  
 23. Slovak Akademy of Sciences, Kosice, Slovak Republic  
 24. Strojnicka Fakulta STU v Bratislave, Slovak Republik  
 25. Swedish Institute of Metal Research, Stockholm, Sweden
 26. Technical University in Prague, Czech Republic  
 27. Technische Universiteit Delft, The Netherland
 28. University of Toyama, Toyama, Japan 
 29. Universidad de Cadiz, Spain
 30. University of Alberta, Canada  
 31. University of Antwerp, Belgium
 32. Univeristy of Cambridge, UK  
 33. University of Dresden, Triebenberg Laboratory, Dresden, Germany 
 34. University of Oxford, UK
 35. Universita Politecnica delle Marche, Ancona, Italy  
 36. Montanuniversität Leoben, Austria 
 37. Universität Stuttgart, IFK, Germany    
 38. Politecnica di Torino, Italy
 39. Universytet Techniczny, Koszyce, Slovak Republik 
 40. Vysoka Szkola Bańska, Ostrawa-Poruba, Czech Republic    
mapka3

 

Współpraca z Forschungszentrum Jülich

 

Od ponad 30 lat, Centrum współpracuje z jedną z największych placówek badawczych Europy - Forschungszentrum Jülich. Współpraca ta zaowocowała wieloma wspólnymi projektami, publikacjami (ponad 150), wspólnymi pracami magisterskimi, doktorskimi i habilitacją.

 

Kontakty pomiedzy naszymi zespołami badawczymi rozpoczęły się dokładnie 11.01.1978, kiedy to profesor Hubertus Nickel (wówczas dyrektor Institut für Reaktorwerkstoffe w Kernforschungsanlage Jülich, obecnie Institut für Energieforschung, FZJ) po raz pierwszy odwiedził Kraków, w tym Pracownię Mikroskopii Elektronowej na Wydziale Metalurgii i Inżynierii Materiałowej AGH, na zaproszenie profesora Stanisława Gorczycy oraz dr Aleksandry Czyrskiej-Filemonowicz. Wizyta prof. Nickel’a w Krakowie rozpoczęła niezwykle owocną współpracę pomiędzy FZJ a Pracownią Mikroskopii Elektronowej w AGH związaną głównie z badaniami mikrostruktury i właściwości, głównie mechanicznych nowoczesnych materiałów dla przemysłu energetycznego. Nastapiła owocna wymiana osobowa wielu naukowców z obu zespołów (w tym, 8 lat pobytu naukowego A. Czyrskiej-Filemonowicz w wczesnych latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych), podczas ktorych pojawił się pomysł wspólnego programu polsko-niemieckiego i sformalizowania współpracy.

 

W początku lat dziewięćdziesiątych rozpoczęła się oficjalna współpraca w ramach umowy międzyrządowej (koordynatorzy: P.J. Ennis i H.J. Penkalla, FZJ oraz A. Czyrska-Filemonowicz, AGH) i zrealizowano pierwszy projekt dotyczący korelacji między mikrostrukturą i właściwościami mechanicznymi wysokotemperaturowych nadstopów niklu. W ramach tej współpracy opublikowano 150 wspólnych artykułów i recenzowanych prac konferencyjnych. Ponadto, prowadzono cztery doktoraty (Jarosław Wosik, Daniela Danciu, Grzegorz Cempura i Bogdan Rutkowski) wspólnie przez prof. Schuberta i prof. Becka (FZJ) i prof. Czyrską-Filemonowicz (AGH).

 

Centrum współpracuje także z Institut für Festkörperforschung w FZJ. Z zespołem prof. Ullmaiera prowadzono badania związane z problematyką kruchości helowej materiałów przeznaczonych dla reaktorów syntezy jądrowej (habilitacja A. Czyrskiej-Filemonowicz), natomiast z zespołem prof. Urbana prowadzono prace z zakresu zaawansowanej mikroskopii elektronowej i stopów typu CMA (doktorat Marty Lipińskiej-Chwałek).

 

Owocem wspólnych badań zespołów mikroskopii elektornowej w Akademii Górniczo-Hutniczej i Forschungszentrum Jülich jest ponad 170 publikacji i referatów na międzynarodowych konferencjach oraz pięć przewodów doktorskich prowadzonych pod kierunkiem prof. Schuberta, prof. Urbana i prof. Becka (FZJ) oraz prof. Czyrskiej Filemonowicz (AGH).  

 

Podsumowaniem osiągnięć uzyskanych w wyniku długoletniej współpracy naukowo-badawczej była międzynarodowa konferencja „Polish-German Workshop on Materials for Advanced Energy Systems”, zorganizowana przez zespół Centrum w AGH w kwietniu 2008 r. Referaty opublikowano w specjalnie wydanych materiałach konferencyjnych (ISBN 978-83-60958-12-4), które są dostępne w Bibliotece Głównej AGH. 

 

DSC 5473
Uczestnicy Workshopu w AGH, 2008

 

Duża liczba wspólnych publikacji (ponad 150), rozprawy doktorskie i habilitacyjne wskazują na doskonałą jakość badań, ale należy podkreslić że na ten sukces składa sie również wzajemne zrozumienie obu Zespołów oraz długotrwałe przyjaźnie zawodowe i osobiste, które zostały utworzone w ciągu ostatnich 30 lat. 


Wizyta delegacji AGH w Forschungszentrum Jülich w marcu 2009 roku

wsp03
Od lewej:
M. Pronobis (PG), T. Szmuc (AGH), L. Singheiser (FZJ), J. Buzek (EC), A. Czyrska-Filemonowicz (AGH), H. Bolt (FZJ), A. Górak (TU Darmstadt)


Ponadto wspólnie zorganizowano kilka konferencji i warsztatów, między innymi "Dialoque JARA-Polska" (29.09-1.10.2010) w Jülich. Konferencja ta otworzyła rok współpracy Polski z Nadrenią Północną -Westfalią. Idea ta będzie kontynuowana i następna konferencji naukowa “Scientific Cooperation Poland – North Rhine-Westphalia: conference on Energy and Future Information Technology” odbędzie się w październiku (13-14.10.2011) w AGH; szczegóły na stronie http://agh.webserwer.pl/pl-nrw.html
 
jara polen ws 005
 
Wieloletnia współpraca, zwłaszcza z zakresu badań mikro- i nanostruktury materiałów metodami zaawansowanej mikroskopii elektronowej, doprowadziła do utworzenia wspólnej jednostki badawczej. W dniu 1 czerwca 2010 r. Rektor AGH profesor Antoni Tajduś powołał Międzynarodowe Centrum Mikroskopii Elektronowej dla Inżynierii Materiałowej (International Centre of Electron Microscopy for Materials Science, IC-EM).  
 
W dniu 30 września 2010 r. w Forschungszentrum Jülich zostało uroczyście podpisane porozumienie o współpracy (Agreement of Co-operation) pomiędzy Centrum IC-EM a Forschungszentrum Jülich.  
 
jara polen ws 002

Uroczyste podpisanie Porozumienia o Współpracy Międzynarodowego Centrum Mikroskopii Elektronowej dla Inżynierii Materiałowej z Forschungszentrum Jülich.
Od lewej: Prof. Dr. Lorenz Singheiser, dyrektor Institute for Energy Research w FZJ, Prof. Dr. Dr. Harald Bolt, V-ce dyrektor FZJ, Prof. dr hab. inż. Tomasz Szmuc, Prorektor ds. Nauki AGH, Prof. dr hab. inż. Aleksandra Czyrska-Filemonowicz, kierownik IC-EM.
 
 
Współpraca z Pratt & Whitney, CT, USA
 
W ramach umowy bilateralnej pomiędzy Akademią Górniczo-Hutniczą a United Technologies Corporation, Pratt & Whitney Division, USA (koordynatorzy: Prof. dr hab. inż. Aleksandra Czyrska-Filemonowicz, AGH i Dr Agnieszka Wusatowska-Sarnek , P&W) zrealizowano 20 projektów badawczych.
 
Problematyka projektów dotyczyła mechanizmów odkształcenia, mikrostruktury i właściwości następujących materiałów: 

- monokrystaliczne nadstopy niklu (II i IV generacji)
- polikrystaliczne nadstopy niklu oraz nadstopy niklu i żelaza
- związki międzymetaliczne - gamma TiAl
- stale

 

W ramach tej współpracy prowadzone są dwa przewody doktorskie o tematyce dot. nadstopów niklu (Maciej Ziętara, Krzysztof Kulawik).

 

Zespół Akademii Górniczej-Hutniczej zaangażowany we współpracę z United Technologies Corporation, Pratt & Whitney Division został nagrodzony za wybitne zaangażowanie w realizację projektu GMS w latach 2005-2008.

wsp01

Centrum współpracuje również z wieloma polskimi instytucjami naukowymi i z polskim przemysłem lotniczym, energetycznym, samochodowym i hutniczym, np. Rafako S.A., Racibórz, ArcelorMittal Poland, PZL Świdnik S.A. i WSK PZL - Rzeszów S.A.  

Scientific Council ArcelorMittal (2008-2010)

wsp02

Luksemburg, styczeń,2008

Od lewej: 
David K. Matlock, Aleksandra Czyrska-Filemonowicz, Jef Roos, Greg Ludkovsky, Jean-Hubert Schmitt, Gordon Irons, François Mudry, Michel Rappaz, Marcel Crochet, Yves Bréchet, Germain Sanz, Michel Wurth
 

 

Pracownicy naukowi wykładają gościnnie w Niemczech oraz w Szwajcarii, uczestniczą w licznych międzynarodowych konferencjach, a także należą do międzynarodowych towarzystw, stowarzyszeń i sieci naukowych.

 

Międzynarodowe Centrum Mikroskopii Elektronowej dla Inżynierii Materiałowej jest członkiem:
 
• European Aeronautics Science Network, EASN; http://www.easn.net
• European Virtual Institute on Knowledge-based Multifunctional Materials, KMM- VIN;http://www.kmm-vin.eu/
• European Centre for the Development of New Metallic Alloys and Compounds, C- MAC;http://www.eucmac.eu
• EIT Knowledge and Innovation Community, KIC InnoEnergy